Παιδιά και κακές συνήθειες

Οι κακές ή επίκτητες συνήθειες είναι ορισμένες συμπεριφορές που αποκτά το παιδί, ακόμα κι ενήλικας κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης του. Χαρακτηρίζονται κακές διότι πολλές φορές προμηνύουν και αφήνουν στο άτομο οργανικά συμπτώματα βαθιά ριζωμένα που δύσκολα αποχωρίζεται. Θηλασμός δακτύλου. Συνηθισμένη εικόνα παιδιού που κοιμάται με το δακτυλάκι στο στόμα. Εικόνα που έχει συνδεθεί κυρίως […]

Διαβάστε περισσότερα